Sunday, January 8, 2017

मोरे ललन - My adorable

मोरे साँवरे, मोरे ललन
काहे  करत मोरे संग अठखेली

शाम सलोने नटखट चकोर
मनमोहक तेरी ये मुसकाहट

तरस रहे मोरे नयन
छल कर ले जाऊँ तोहे वापस मोरे आँगन 


video

Copyright @ Ajay Pai 2017
Video Courtesy: AJ's collection

Post a Comment